БІБЛІОТЕКА FUTURE FOOD 4 CLIMATE

Публікації, політика та законодавство ЄС

Co jeśli nie potrzebujemy krów do produkcji wołowiny?

Porozumienie Paryskie

Przeciwdziałanie zmianom klimatu a hodowla zwierząt

Światowe zasoby ziemi i wody dla rolnictwa

Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie

Wpływ systemu żywności na utratę bioróżnorodności

Opinia dot. strategii Od pola do stołu Europejskiego Komitetu Regionów

Strategia Bioróżnorodności UE do 2030

Polityczne porozumienie dot. Wspólnej Polityki Rolnej 2021

Nowa Strategia Leśna UE 2030