БІБЛІОТЕКА FUTURE FOOD 4 CLIMATE

Публікації, політика та законодавство ЄС

Nowa Strategia Leśna UE 2030

Komunikat KE dot. Fit for 55

Informacje dot. Strategii Bioróżnorodności do 2030

Informacje dot. strategii Od pola do stołu

Europejski Zielony Ład

Aneks do Nowej Strategii Leśnej UE

Aneks do Europejskiego Zielonego Ładu

Skutki globalnych zmian klimatu w rolnictwie

Woda i rolnictwo. W kierunku zrównoważonych rozwiązań

EGD & CAP – raport z debat