НОВИНИ

Засідання Керівного комітету #EUforAnimals

10 listopada 2022

Кампанія #EUforAnimals, започаткована у 2021 році, триває. Понад 50 неурядових організацій з Європи закликають включити до назви посади Комісара з питань охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів „добробут тварин”. Понад 100 депутатів Європейського Парламенту підтримують цю акцію та кампанію. Відсутність розгляду питання добробуту тварин для органів влади Європейського Союзу, на жаль, свідчить про те, що питання захисту так званих сільськогосподарських тварин недостатньо враховується в політиці ЄС.
Європейська Комісія переглядає законодавство щодо добробуту тварин, і в робочому документі визначила недоліки, невідповідності та необхідні зміни для приведення законодавства у відповідність до амбіцій та цілей стратегій „Від лану до столу” та Європейського зеленого курсу.
Вважаємо, що настав час призначити Уповноваженого у справах тварин, який би комплексно вирішував питання так званих сільськогосподарських тварин, тварин, які використовуються в освітніх та наукових цілях, а також так званих хутрових тварин. Кліматична політика ЄС свідчить про необхідність переходу до рослинних систем харчування, а також про те, що настав час для змін у сфері захисту тварин в ЄС.

фото: unsplash