Nasza koalicja

Future Food 4 Climate

Future Food 4 Climate jest koalicją społeczeństwa obywatelskiego, grup nieformalnych, fundacji, stowarzyszeń, kolektywów, które angażują się w działania rzecznicze i strażnicze na rzecz transformacji systemu żywności.

Włączamy organizacje, grupy, ekspertów i ekspertki, których głos w debacie klimatycznej nie jest wystarczająco słyszalny. Razem mierzymy się z kryzysem klimatycznym, spadkiem bioróżnorodności, niszczeniem oceanów i mórz, zagrożeniem bezpieczeństwa żywnościowego, eksploatacją zwierząt przez przemysł hodowlany.

Obecny model produkcji żywności i rolnictwa jest kluczowym motorem kryzysu klimatycznego, pogłębia nierówności społeczne i wiąże się z ogromnymi cierpieniem.

Dlatego FF4C podejmuje działania skierowane do decydentów, polityków i polityczek, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, krajowych posłów i posłanek.

Musimy naprawiać świat poprzez działania systemowe. Europejski Zielony Ład Going Local to hasło, które chcemy wdrażać we wszystkich działaniach poprzez współdziałanie, szeroką partycypację, dialog oraz współpracę z organizacjami z całej Polski na rzecz zielonej, sprawiedliwej transformacji systemu żywności.