НОВИНИ

ЄС – відвертається від клімату

20 lutego 2024

Європейська комісія опублікувала два повідомлення, які стосуються громадян і громадянок, які щодня купують продукти харчування, хочуть бути здоровими і стурбовані якістю та безпекою харчових продуктів. На жаль, обидва є черговим кивком у бік тваринницького сектору, сільськогосподарської промисловості та корпорацій. Очевидно, передвиборча кампанія в ЄС вимагає компромісів і відходу від планів, необхідних для виправлення продовольчої та сільськогосподарської системи.

6 лютого 2024 року. „Комісія визначає шлях до досягнення мети зробити Європейський Союз кліматично нейтральним до 2050 року. Вона рекомендує скоротити викиди парникових газів на 90% до 2040 року порівняно з рівнем 1990 року, що відповідає останнім науковим рекомендаціям та зобов’язанням ЄС за Паризькою угодою. Для досягнення мети скорочення викидів на 90% до 2040 року необхідно вжити наступних заходів:

a) повна імплементація чинного законодавства ЄС щодо скорочення викидів щонайменше на 55% до 2030 року

б) декарбонізація промисловості, спираючись на існуючі сильні сторони, такі як вітроенергетика, гідроенергетика та електролізери.

в) збільшення внутрішнього виробництва в секторах зростання, таких як акумулятори, електромобілі, теплові насоси, сонячні батареї та інші.

d) справедливість, солідарність і соціальна політика в основі перехідного періоду, допомога вразливим громадянам і жінкам, регіонам, підприємствам і працівникам за допомогою таких інструментів, як Соціальний кліматичний фонд і Фонд справедливого переходу.

e) відкритий діалог з усіма зацікавленими сторонами, включаючи фермерів, бізнес, соціальних партнерів і громадян, зокрема жінок-громадянок”.

Чого не вистачало в тексті?

Європейська Комісія взяла на себе тверді зобов’язання щодо

  • 30% скорочення викидів, не пов’язаних з СО2, у сільському господарстві, таких як викиди CH4 від тваринництва та викиди N2O з ґрунтів.
  • також були вилучені частини повідомлення, що визнають роль змін у способі життя, включаючи зміни в раціоні харчування, у скороченні викидів парникових газів.

Безпека харчових продуктів за фон дер Ляєн – нехай їдять пестициди

Ще одне рішення ЄК виключає голос за здоров’я людей-споживачів, за продовольчу справедливість, голос за здоров’я європейців та європейських жінок.

„Нагадаю, що мова йде про пропозицію щодо Регламенту ЄП та Ради (ЄС) про стале використання засобів захисту рослин та внесення змін до Регламенту (ЄС) 2021/2115, в якому сама Комісія заявляє, що: „Досягнення безпечного, сталого, справедливого, кліматично-розумного та доступного виробництва продуктів харчування, яке поважає стійкість, навколишнє середовище, захист біорізноманіття та екосистем, забезпечуючи при цьому продовольчу безпеку, є дуже важливим для громадян і є однією з 49 пропозицій, включених до остаточного звіту Конференції про майбутнє Європи, опублікованого 9 травня 2022 року. Громадяни також просять Союз захистити та відновити біорізноманіття, ландшафти та океани, усунути забруднення, а також запровадити рішучі заходи для заохочення та гарантування більш зеленого та кліматично орієнтованого сільського господарства. „Анна Спурек, REV.

Посилання на статтю

Джерело: Європейський парламент