НОВИНИ

Сільське господарство в перспективі 2050 року

24 września 2022

Звіт Інституту охорони навколишнього середовища – Національного науково-дослідного інституту присвячений вибраним інструментам впровадження кліматичної політики в аграрному секторі до 2050 року.

Як зазначають автори звіту, «(…) можливості скорочення викидів парникових газів у сільськогосподарському секторі Польщі та структурні зміни, які можуть відбутися в результаті реалізації цілей кліматичної політики ЄС, проголошених у Європейській Зеленій Було проаналізовано угоду та результат пакету «Fit for 55», представленого Європейською Комісією. Результати аналізу показують шляхи трансформації польського сільського господарства».

Звіт чітко вказує на необхідність застосування сучасних технологій у виробництві харчових продуктів для досягнення амбітних цілей ЄС щодо скорочення викидів парникових газів (ПГ) у сільськогосподарському секторі до 2050 року (порівняно з 2015), але в комплексній перспективі. Автори вказують, наприклад, на важливе питання доходів фермерів і жінок-фермерів, які, за сценарієм кліматичної нейтральності, без впровадження інструментів обмеження викидів, повинні бути враховані в запланованому процесі впровадження змін.

Експерти та експерти, які беруть участь у підготовці звіту, чітко закликають: «Сценарій NEU передбачає реалізацію цілей кліматичної політики ЄС у сфері скорочення викидів парникових газів відповідно до оприлюдненого Єврокомісією пакету «Fit for 55». Цей пакет визначає шлях досягнення до 2030 року мети скорочення чистих викидів парникових газів (тобто включно з абсорбцією) на 55% порівняно з 1990 роком. Без урахування абсорбції передбачуване досягнення цілей кліматичної політики ЄС щодо скорочення викидів парникових газів становило оцінюється на 53% у 2030 році порівняно з 1990 роком. Відповідно до пропозицій ЄС, включених до пакету «Придатний для 55», сценарій NEU припускає, що у 2030 році сектори, які не входять до системи ETS, повинні скоротити викиди на 40%, тоді як сектори EU ETS на 61% по відношенню до 2005 року»